Podstawowe pojęcia


Pompa ciepła

Maszyna cieplna wymuszająca przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych). Pompy ciepła z termodynamicznego punktu widzenia realizują obieg Lindego, tak jak chłodziarki, ale ich podstawowym zastosowaniem jest ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej (choć niektóre pompy ciepła wyposażone są w funkcję chłodzenia).

Czynnik Chłodniczy

Substancja termodynamiczna uczestnicząca w wymianie ciepła w urządzeniach grzewczych, bądź chłodzących. Czynnik chłodniczy charakteryzuje się szybką i odwracalną zmianą stanu skupienia z cieczy na gaz, wrze w niskim ciśnieniu i temperaturze jednocześnie pobierając ciepło, które zwraca podczas procesu skraplania przy wyższym ciśnieniu i temperaturze.

EER (ang. Energy Efficiency Ratio) – Oznacza sprawność chłodzenia – stosunek maksymalnej mocy chłodzenia do prądu pobieranego w celu jej wytworzenia przez klimatyzator. Im wyższa wartość EER, tym klimatyzator bardziej oszczędny.


Technologia invertorowa

Oznacza to, że sprężarka jednostki zewnętrznej nie włącza się cyklicznie, jak ma to miejsce w standardowych klimatyzatorach, lecz działa ona zależnie od zapotrzebowania mocy. Tym samym kultura pracy jest wyższa, a hałas oraz zużycie energii elektrycznej przez urządzenie jest mniejsze! Klimatyzatory te charakteryzują się również większą efektywnością działania w niskich temperaturach (dotyczy to zarówno funkcji chłodzenia jak i grzania). Jeśli więc planujemy wykorzystywanie klimatyzatora przez długi okres czasu, zakup INVERTERA jest jak najbardziej opłacalny.

Prawidłowa instalacja układu klimatyzacji

Klimatyzatory muszą być instalowane przez wykwalifikowaną ekipę montażową. Wykonawcy powinni posiadać osobiste atesty chłodnicze (atesty F-gaz). Klimatyzatory przenośne to jedyny rodzaj sprzętu, który użytkownik może zainstalować osobiście. Jednak podczas instalacji należy przestrzegać instrukcji zawartych w dołączonej instrukcji obsługi.


Montaż innych typów klimatyzatorów wymaga użycia specjalistycznych narzędzi, takich jak pompa próżniowa, manometry, butle z czynnikiem chłodniczym, miernik elektryczny, rozwalcarka do rur. Połączenia chłodnicze między urządzeniami wykonane są z rur miedzianych, które są zabezpieczone izolacją termiczną o odpowiedniej grubości. Należy pamiętać, że podczas chłodzenia w jednostce wewnętrznej skrapla się woda i należy ją odprowadzić do kanalizacji lub skierować na zewnątrz pomieszczenia. Najlepszą metodą odsysania jest grawitacja, tzn. Rury odprowadzające kondensat muszą być pochylone. Czasami jest to jednak technicznie niemożliwe, co wymaga zastosowania dodatkowej pompy do odprowadzania kondensatu. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora jest zwykle umieszczana na balkonie, elewacji lub na dachu budynku. Podczas montażu należy zapewnić dostęp serwisowy i zachować odpowiednie odległości od ścian i barier określonych w instrukcji montażu.


Pamiętaj o przeprowadzaniu okresowych przeglądów technicznych zainstalowanych klimatyzatorów (najlepiej dwa razy w roku). Ponadto część jednostek powinna być zarejestrowana w specjalnej bazie danych, czyli Centralnym Rejestrze Operatorów, w którym również odnotowywane są obowiązkowe przeglądy w zależności od ilości czynnika chłodniczego. Informacje o sprzęcie wymaganym do rejestracji w tej bazie danych powinny być dostarczone przez wykwalifikowanych techników montujących urządzenia klimatyzacyjne.